Ogromne wyzwania

Przed rolnictwem stoją ogromne wyzwania. Najistotniejszym elementem będzie pozyskanie większej ilości żywności, a co za tym idzie zwiększenie plonów przy zachowaniu racjonalności produkcji co skutkuje precyzyjnością i doborem odpowiednich elementów składowych